Ukulele Magyarország
KOSÁR MEGNYITÁSA
KERESÉS
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
Ukulele Magyarország
Magyar Ukulele Klub
Ukulele Hungary csatorna
Instagram
Twitter

Általános Szerződési Feltételek
1. Preambulum

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Ringató Kulturális Kft. (7100 Szekszárd, Arany J. utca 17-21. 1. em. 32., cégjegyzékszám: 17-09-011025, adószám: 23177390-2-17, a megrendelések teljesítése kapcsán adatkezelő, a továbbiakban: eladó) által az ukulele.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) megjelenített termékekre vonatkozó ajánlattételi, szerződéskötési és -teljesítési eljárást az eladó és a vevő (a továbbiakban együtt: felek) között. A vevőt fogyasztóként akkor illetik meg a fogyasztói jogok, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

2. A HONLAPON MEGJELENÍTETT TERMÉKEK ÉS A REGISZTRÁCIÓ

2.1. Az eladó a honlapján közzéteszi és időszakonként frissíti az általa forgalmazott termékek listáját, azok ismertetőjét, egyéb tájékoztatást, valamint a termékek árát.

2.2. Az eladó a termékek ismertetőjében feltünteti a termékeknek a rendelkezésére álló tulajdonságait.

2.3. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a közzétett termékek listáját, a termékek ismertetőjét, az egyéb tájékoztatást és a termékek árát bármikor módosítsa.

2.4. Ha az eladó adott terméket képpel ábrázol, annak szemléltető funkciója van, és az eladó nem garantálja, hogy a ténylegesen megvásárolt termék megjelenése tökéletesen megegyezik a feltöltött képen látható termékkel.

2.5. Az eladó törekszik arra, hogy a termék ismertetője pontos legyen.

2.6. Az eladó vállalja, hogy – ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – a vevő által megvásárolni kívánt terméket a honlapon feltüntetett áron adja el a vevőnek.

2.7. Ha a vevő által jelzett vásárlási szándék és az eladó általi beszerzés közötti időszakban előre nem látható, rendkívüli esemény miatt a termék árában változás következik be (pl. árfolyamváltozás miatt), vagy a termék bármilyen adata – így különösen az ára – elírás vagy technikai hiba miatt tévesen jelenik meg a honlapon, az eladó erről tájékoztatja a vásárlási szándékát jelző vevőt, aki szabadon dönthet arról, hogy a megváltozott áron is megvásárolja-e a hangszert vagy nem tartja fenn vásárlási szándékát azzal, hogy a fenti körülményekből kifolyólag semmilyen követelést nem támaszthat az eladóval szemben.

2.8. A honlap látogatója regisztrálhat a honlapon, mely esetben e-mail címet és jelszót kell megadnia, továbbá dönthet a hírlevélre történő feliratkozásról. A honlap látogatójának a regisztráció előtt jelen - az adatkezelési elveket is tartalmazó - ÁSZF-et el kell fogadnia. A regisztrált felhasználó számára egyszerűbb a webshopban történő vásárlás, mivel elegendő egyszer megadni a vásárláshoz szükséges adatokat. A regisztrált felhasználók a honlap egyéb, regisztrációhoz kötött funkcióit is használhatják. A regisztráció bármikor törölhető, mely esetben a regisztrációkor megadott adatok törlődnek kivéve azokat, amelyeket a regisztrált felhasználó vevői minőségében adott meg. Ezeket az eladó a Ptk. szerinti általános elévülési idő elteltével automatikusan és visszaállíthatatlanul törli a rendszeréből. A hírlevélről a hírlevélben lévő linkre kattintással lehet leiratkozni.

3. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA ÉS A TELJESÍTÉS

3.1. A vevő a honlapon regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül tallózhat az eladó által megjelenített termékek között.

3.2. Az eladó az ÁSZF-ben és a webshopban ad tájékoztatást a vevő részére arról, hogy az adott termék szállítását milyen határidőn belül vállalja, és a raktáron nem lévő termék beszerzése mennyi időt igényel.

3.3. Az eladó elsősorban a beszállító partnereitől szerzi be a vevő által megvásárolni kívánt terméket. Az eladó megtesz mindent annak érdekében, hogy a termék(ek)et mielőbb átadhassa a vevőnek, lehetőség szerint kb. 8-10 munkanapon belül. A maximális teljesítési határidő az eladó részéről 30 nap.

3.4. A vevő az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t az erre szolgáló gomb segítségével kosárba teszi a 3.2., 3.3., 3.5 és a 3.6. pontban foglaltak szem előtt tartásával.

3.5. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a vevőt - a megrendelést követően - tájékoztassa arról, hogy a vevő által megvásárolni kívánt termék beszerzése 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe vagy nem valamely okból valósítható meg annak a beszerzése. Ebben az esetben a vevő dönthet úgy, hogy a megrendeléstől eláll, mely esetben az általa kifizetett vételárat az eladó visszatéríti a részére azzal, hogy azon felül a vevő egyéb igénnyel nem élhet az eladóval szemben.

3.6. A vevő a megrendelés során köteles megadni a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait: név, számlázi név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. Ha az eladónak a számlát cég vagy más szervezet nevére kell kiállítania, a vevő köteles e cég vagy szervezet adószámát is megadni. A vevő olyan megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez, amely elősegíti az eladó teljesítését.

3.7. A vevő a honlap által felajánlott szállítási módok közül választhat: választhatja a személyes átvételt, továbbá a futárral történő házhozszállítást (GLS vagy posta, ezt az eladó tudja beállítani beszállító partnertől függően), melynek díja bruttó 70.000,- Ft feletti megrendelés esetén 0,- Ft, bruttó 70.000,- Ft alatti megrendelés esetén bruttó 1.900,- Ft, mely házhozszállítási díj a megrendeléssel együtt, egy összegben fizetendő.

3.8. Ha a vevő regisztrált a honlapon, a vásárlásai után - ideértve az Ukuleletanfolyamon történő részvételt és egyéb, időszakosan meghirdetett akciókban történő részvételt is - Ukulele Pontokat gyűjt, melyeket vásárláskor beválthat. Egy Ukulele Pont egy Ft-nak felel meg, és a vásárláskor beváltott Ukulele Pontok mennyisége a bruttó vásárlási érték bruttó szállítási díj nélkül számított összegének 1%-át nem haladhatja meg. A házhozszállítás díja után nem gyűlnek Ukulele Pontok. Az Ukulele Pontok másra nem ruházhatók át és készpénzre nem válthatók.

3.9. Fizetési mód: átutalás.

3.10. A vevő a "Rendelés összesítése" gombra kattintással ellenőrizheti az összeállított kosár tartalmát, a szállítási módot, továbbá a megrendelés teljesítéséhez szükséges, általa megadott további adatokat. Ha a vevő rendelkezik Ukulele Vásárlási Utalvánnyal, annak egyedi kódját ezen a felületen adhatja meg. Az Ukulele Vásárlási Utalvány értékével csökken a fizetendő végösszeg. Ha az Ukulele Vásárlási Utalvány összege magasabb a beváltás nélküli összegnél, a fizetendő végösszeg 0,- Ft lesz, és a különbözet visszatérítésére nincs lehetőség. Egy Ukulele Vásárlási Utalványt egyszer lehet beváltani. A kosár tartalma cookie-ban tárolódik a behelyezéstől számított 5 napig, vagy amíg a felhasználó ki nem törli a kosárból vagy le nem törli a cookie-t.

3.11. A vevő a "Rendelés beküldése" gombra kattintással kezdeményezi a szerződéskötést, mely esetben az általa megadott e-mail címre díjbekérő e-mail érkezik a megrendelés valamennyi adatával. A vevő köteles a díjbekérő e-mailben jelzett számlára az ugyanott feltüntetett közlemény rovattal teljesíteni az átutalást.

3.12. Az eladó a beérkezett előlegről előlegszámlát állít ki és küld meg a vevő részére, ezzel egyidejűleg intézkedik a megrendelés teljesítése érdekében. Szükség esetén a 3.5. pont szerinti tájékoztatást küldi a vevőnek. Ukulele Vásárlási Utalvány vásárlása esetén annak vételára kiegyenlítését követően aktiválja az eladó az Ukulele Vásárlási Utalványt és küldi meg annak egyedi kódját a vevő részére. Az Ukulele Vásárlási Utalvány ettől a naptól számított 1 éven belül használható fel, ezt követően lejár, és nem váltható be.

3.13. Az eladó a vevő által választott átvételi/szállítási módon adja át - a végszámlával együtt - a termék(ek)et a vevő részére. A felek szükség esetén egyeztetnek a személyes átvétellel kapcsolatban. Az eladó a beszállítójától érkezett terméket lehetőség szerint kicsomagolja, ellenőrzi annak állapotát, és meggyőződik arról, hogy a vevőnek átadandó termék hibátlan-e és minden tartozéka megvan-e.

3.14. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék vonatkozásában a vevő által választott szállítási módtól eltérjen, ha a megrendelt termék(ek) jellemzői vagy darabszáma miatt ez indokolt, de csak akkor, ha erre vonatkozóan a vevővel írásban – elegendő elektronikus úton – egyeztetve megállapodtak. Ilyen megállapodás hiányában az adásvételi szerződés teljesítésére egyik fél sem köteles, és a létre nem jött ügyletből fakadóan a felek a vevő által esetlegesen kifizetett vételár vonatkozásában egymással elszámolnak, melyen felül semmilyen igényt nem támaszthatnak egymással szemben.

3.15. Adott termékre – annak speciális tulajdonsága vagy a kosárba helyezett mennyisége miatt – az eladó jogosult visszajelezni a vevőnek azt, hogy adott termék (vagy annak a mennyisége) nem előre gyártott termék, ezért azt kifejezetten a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére egyedileg állítják elő, vagy azt vevő személyére szabják.

3.16. A vevő által beküldött megrendelésről az eladó azt jelzi vissza, hogy a megrendelés szerinti termék(ek) beszerzése, illetve szállítása 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a várható beszerzési, illetve szállítási időről tájékoztatja a vevőt, aki a tájékoztatás átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles visszajelezni, hogy az eladó tájékoztatása szerinti beszerzési, illetve szállítási határidővel is az adott termék(ek)re igényt tart-e. Ha a vevőtől ez a visszajelzés – az eladó tájékoztatásának elküldésétől számított – 10 munkanapon belül nem érkezik vissza, azt úgy kell érteni, hogy a vevő nem tart igényt a termékre. Ha e határidőn túl érkezik meg a vevő visszajelzése, az eladó szabadon dönthet arról, hogy a beszerzést, illetve szállítást vállalja-e, de ha nem vállalja, a vevő ebből eredően nem támaszthat igényt az eladóval szemben.

3.17. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos, általa meghatározott termékekre vonatkozóan olyan tájékoztatást adjon, hogy azok beszerzési idejét előre nem lehet meghatározni különös tekintettel a termék jellemzőire, darabszámára vagy gyártási helyére. Az eladó és a vevő ebben az esetben külön egyeztetnek a termék beszerzésével, illetve szállításával kapcsolatban.

3.18. A vevő a részére a megrendelés beküldését követően küldött visszaigazoló e-mail szerinti teljes vételárat köteles előlegként megfizetni az eladó részére. Ha a visszaigazoló e-mailben technikai okból kifolyólag téves összeg szerepel, arról a vevő köteles az eladót tájékoztatni, mely esetben a vételár korrekciójára kerülhet sor.

3.19. Az eladó számlájára beérkezett előlegről az eladó előlegszámlát állít ki. Az eladó a termék(ek) személyes átadásakor vagy a futár részére történő átadásakor végszámlát állít ki és ad át a termék(ek)kel együtt.

3.20. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos termékek vonatkozásában az átadást vagy kézbesítést az alvállalkozó partnere teljesítse közvetlenül a vevő részére.

4. TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

4.1. A távollévők között kötött szerződésre vonatkozó elállási jogra vonatkozó szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

4.2. Ha az eladó és a fogyasztónak minősülő vevő között távollévők között kötött szerződés jön létre, a vevőt az alábbiak szerint indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A vevő ezt az elállási jogát a terméknek (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak) a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A vevő ezt a jogát a Rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

4.3. Ha a vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az eladó a vevőnek visszajáró összeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján az eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

4.4. Ha a vevő a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

4.5. Az eladó mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az eladóot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

4.6. Ha a vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha az eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

4.7. A vevő viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

4.8. A vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

4.9. A vevő nem gyakorolhatja az e pont szerinti felmondási jogát abban az esetben, ha a szerződés tárgya olyan nem előre gyártott termék, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak.

4.10. Az elállási/felmondási nyilatkozat mintája:
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A vevő(k) neve:
A vevő(k) címe:
A vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

5. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS ÉS BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

5.1. A vevő írásban (postai úton, illetve elektronikus levélben ) tehet panaszt.

5.2. A panasz tartalmazza legalább a vevő nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a vevő panaszának részletes leírását, a vevő által hivatkozott vagy bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, másolatát, a vevő aláírását (papír alapú panasz esetén).

5.3. Az eladó azt a panaszt nem tudja kivizsgálni, amelyben nem azonosítható be a vevő által vitatott ügylet, illetve ha a vevő nem csatolja a vásárlást (és annak időpontját) bizonyító okiratokat.

5.4. Az írásbeli panaszt az eladó a panasz kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja és intézkedik annak a vevővel történő közlése iránt. Az eladó megtesz mindent annak érdekében, hogy a panaszt a lehető legrövidebb határidőn belül kivizsgálja, és szükség esetén a vevőt ért sérelmet orvosolja. Ha az eladó a panaszt elutasítja, álláspontját a panaszt elutasító levelében röviden indokolja, továbbá tájékoztatja a vevőt a jogorvoslati lehetőségekről.

5.5. Az eladó a panaszt, valamint a panaszra adott írásbeli válasz másolatát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

5.6. A panasz elutasítása esetén a vevő a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, melyek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

5.7. Békéltető testületi eljárás helyett a vevő közvetlenül bírósághoz is fordulhat. Felek a jogvitájukra kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

6. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

6.1. Az eladó mint adatkezelő a honlapján – annak megfelelő színvonalú működtetéséhez – cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k a kosár tartalmának összeállításához szükségesek. Az oldal elhagyása, majd újbóli felkeresése esetén a kosárba helyezett termékek - a kosárba helyezéstől számított 5 napig - továbbra is a kosárban maradnak. A termékeket a vevő bármikor eltávolíthatja a kosárból.

6.2. Az eladó a regisztrált vevők által a regisztráció során megadott adatait kizárólag ügyfélkapcsolati célból (szerződések kezelése, teljesítése, szerződésből eredő igények érvényesítése) kezeli.

6.3. Az adatkezelés további célja lehet az ügyfélkapcsolaton túl az eladó által történő direkt marketing kampány lefolytatása, hírlevél küldése, időszakos promóció, kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése, nyereményjáték szervezése, továbbá hűségprogram létrehozása és működtetése.

6.4. Az eladó az itt meghatározott tevékenysége kapcsán csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

6.5. Az eladó minden elvárható módon védi a vevők általa kezelt adatait.

6.6. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása), melyet regisztráció, illetve a rendelés során ad meg a vevő.

6.7. A kezelt adatok köre a felhasználók által a regisztráció során megadott név, számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, valamint a felhasználó által a megjegyzés rovatban megadott egyéb adat, információ.

6.8. A kezelt adatokat az eladó tagjai, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársai, megbízottai, a szerződés teljesítésében közreműködő más személyek ismerhetik meg a teljesítéshez szükséges módon és mértékben.

6.9. A vevő kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A vevő e jogaival szóban vagy írásban (a vevő minden kétséget kizáró beazonosítását követően) élhet. Az eladó biztosítja annak a lehetőségét, hogy a vevő a honlapon bármikor módosíthassa az adatait, illetve törölhesse a regisztrációját, mellyel egyidejűleg törlődnek a vevő által megadott adatok.

6.10. Az eladó a vevő adatvédelemmel kapcsolatos megkeresése és bejelentése kapcsán az Info tv. 15-21. §-ában foglaltaknak megfelelően jár el.

6.11. Ha a vevő nem elégedett az eladó válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6.12. Az adatkezelő és a regisztrált felhasználó, illetve vevő megállapodik abban, hogy az egymás részére átadott és a regisztráció, valamint a megrendelés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat az Infotv. és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban és regisztráció során történő önkéntes közlés, valamint a megrendelés alapján kezelik.

7. JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS

A Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti adatok:

a) a termék lényeges tulajdonságairól az adott termék mellett olvasható ismertető
b) a vállalkozás neve: Ringató Kulturális Kft.
c) a vállalkozás székhelye: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 17-21. 1. em. 32., levelezési címe: 1162 Budapest, Párta u. 98/1.
- a vállalkozás elektronikus levelezési címe: )
- a vállalkozás telefonszáma: (+36) 30/50-57-604
d) a c) pontban foglaltak szerint e) a termékek árai a termékek mellett szerepelnek, azok szállítási módjával és díjával kapcsolatban a termékekhez írt egyéb tájékoztatás, illetve az eladó által a beküldött kosárra adott tájékoztatás tartalmazza
f) -
g) -
h) a teljesítés feltételeiről, a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a panaszkezelés módjáról az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást
i) távollévők között létrejött szerződés esetén a felmondási jog gyakorlásának határidejéről, egyéb feltételeiről és a R. 2. melléklete szerinti nyilatkozatmintáról az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást
j) ha a vevő az elállási jogát gyakorolja, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza, a termék visszaküldésének költségét a vevő viseli
k) -
l) arról, ha a vevőt mely esetben nem illeti meg a távollévők között kötött szerződés esetén az elállási jog, az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozóan az ÁSZF releváns pontja nyújt tájékoztatást
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást
o) a vevőkkel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll az eladó rendelkezésére
p) -
q) -
r) a vevő kötelezettségeinek legrövidebb időtartamára vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza
s) a vevő által a vállalkozás kérésére fizetendő előlegre vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza
t) -
u) -
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról szóló rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről szóló tájékoztatást az ÁSZF tartalmazza

8. TÁJÉKOZTATÁS KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL

8.1. A vevő az eladó hibás teljesítése esetén az eladódal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. A vevő – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítást vagy kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

8.3. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban vevő viseli kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.4. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő már nem érvényesítheti az eladódal szemben. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

8.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket az eladótól vásárolta meg. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.6. A termék hibája esetén a vevő – választása szerint – a fentiek szerinti kellékszavatossági vagy az alábbiak szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.12. A vevő ugyanazon a hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.13. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletének 21. pontja szerint az eladó a 10.000,- Ft eladási ár feletti hangszerek esetében jótállásra köteles. A jótállás időtartama a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, a 250 000 forint eladási ár felett három év.

8.14. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.15. Ugyanazon a hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos jogoktól függetlenül megilletik.

8.16. A vevő az itt felsorolt jogosultságainak korlátját jelenti, ha a termék meghibásodása vagy használhatatlanná válása arra vezethető vissza, hogy a terméket a vevő nem megfelelően tárolta vagy használta, illetve egyéb módon olyan magatartást tanúsított, amely a termék állagát, állapotát, használhatóságát részben vagy egészben rontotta vagy csökkentette. A vevő e körben arra sem hivatkozhat arra, hogy az eladó termékismertetője, valamint a termékhez esetlegesen mellékelt leírás, tájékoztató ellenére nem ismerte a termék tulajdonságait, tárolási, használati, kezelési, ápolási módját, és a meghibásodás vagy használhatatlanná válás emiatt következett be.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen ÁSZF rendelkezései 2022. augusztus 29. napjától hatályosak.

9.2. Felek megállapodnak abban, hogyha a megrendelés járványhelyzet, egészségügyi veszélyhelyzet, illetve válsághelyzet, vis major vagy más rendkívüli körülmény (e körbe tartozik a magyar forint más devizákhoz viszonyított hirtelen nagy arányú árfolyamváltozása is) következtében az ÁSZF-ben foglaltak nem teljesíthetők, a felek konkrét megrendelés teljesítével vagy törlésével kapcsolatban egymással egyeztetnek, és a szerződés esetleges módosításáról vagy megszüntetéséről, illetve felbontásáról közösen hoznak döntést.

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor – a jogszabályi keretek között – módosítsa, azonban az új ÁSZF rendelkezéseit minden esetben annak közzétételét követően kell alkalmazni.